Header opvoeders

FacebookinstaLinkedinpinterest

Wij ouders hebben allemaal momenten dat we het even niet meer weten als het om opvoeden gaat.  Vaak lukt het om er samen uit te komen. Maar soms lukt het niet en dat gebeurt misschien wel vaker dan u lief is. U vraagt zich af hoe u in een bepaalde situatie moet handelen, u heeft handvatten nodig of  er is thuis veel discussie over een aanpak? Dan is hulp vragen of advies vragen misschien wel een oplossing. 

U kunt denken aan:

• Consequent zijn (of een verschillende aanpak als ouders).
• Bevestiging  voor uw opvoedingsaanpak.
• Behoefte aan een steuntje in de rug
• Ruzie tussen broertjes en zusjes.
• Het snel van streek zijn van uw kind.
• (faal) angst, pesten, boosheid en andere emoties.
• Liegen, stelen en spijbelen van uw kind. Enzovoort. 

De coachingssessies kunnen in de praktijk plaatsvinden maar de coach kan ook in de thuissituatie komen observeren en aan de hand van deze observaties gesprekken voeren, praktische handvatten bieden en u en uw gezin coachen. 

 

"Volg het pad van je dromen"